O semináři První krok

Otevřít seminář První krok nás vedla upřímná touha a potřeba sdílet své prožité zkušenosti, poznatky, výsledky 20ti leté cesty podnikatelů a předat je těm, kteří chtějí na tuto cestu vstoupit, nebo své podnikání transformovat.

Již tento text, tato naše slova by vás měla přivést k zamyšlení, rozjímání, přehodnocení a zároven k probuzení Vašeho prvního kroku a každého dalšího prvního kroku.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Podnikejte s vizí

V osmnácti letech (+ jeden den) jsem si založil živnostenský list, vybral vkladní knížku od babičky a začal obchodovat s auty. Mým jediným cílem v té době bylo mít svobodu pohybu, dostatek peněz, krásnou holku, báječné auto a hezký byt.

Ve 22 letech jsem si řekl, že už to vše mám a že bych se mohl trochu stabilizovat. Otevřel jsem tedy Autosklo servis a rozjel velmi úspěšně v Mostě a Teplicích tento typ podnikání. K tomu jsem provozoval bilboardovou agenturu, investoval do pozemků. Pod nátlakem rodiny jsem začal uvažovat, že by bylo dobré se oženit, abych měl svoji rodinu a vše s tím spojené…

Bylo mi dvacet sedm let let. Seděl jsem na lavičce uprostřed supermarketu. Měl jsem krásné auto, nádhernou ženu, firmu, která byla velmi dobře rozjetá, luxusní byt. Uprostřed mého srdce jsem cítil obrovskou ránu, šílenou bolest. Ptal jsem se sám sebe: Kdo jsem já? Kam jdu? Jaký je můj smysl života?

Zdeněk Weber

Mnoho vyškolených obchodníků při bažení po rychlém zisku zapomnělo na sebe, na všechny oblasti života a svou vizi. Nevnímají svoji práci jako službu, poslání, které má přesahovat pouhou snahu o dosažení výdělku. Přitom právě tento přesah je velmi důležitý. Pomáhá člověku, aby žil jako celistvá osobnost a jeho pracovní cesta nepostrádala tu nejdůležitější ingredienci. Smysl.

Staňte se vůdcem svého života

Také jsem chvíli jezdil automobilové závody. Velmi lákavé prostředí pro mladého kluka a je velmi snadné podlehnout pocitu, že na to mám. Stálo mne to tehdy všechny mé peníze, když jsem se snažil zapadnout mezi ty, o kterých jsem si myslel, že jsou bohatí.

Jan Rudzinskyj

Mnoho lidí se pokouší napodobovat cesty tzv. úspěšných lidí, nezamýšlí se nad tím, které „celebrity“ to vlastně hodlá následovat.  Čím si zasluhují náš zájem, pozornost? Co o nich víme? Jen domněnky, překroucená fakta a polopravdy. Zveme vás, abyste než uděláte první krok novým směrem, opravdu poctivě prozkoumali, kdo jste a jaká má být vaše originální podnikatelská cesta. Pojďte budovat svoje vlastní podnikání, autentickou cestu, která se liší od všech ostatních a je jen a jen vaše. Využijte svých darů, vlastního potenciálu. Proč byste měli vytvářet něčí nedokonalé kopie, když Vy sami jste originály?

Předáváme ověřené zkušenosti

Máme za sebou mnoho let úspěšné podnikatelské praxe. Umíme vytvořit dobrý byznys, spojit ho s osobním růstem. Náš První krok vznikl z potřeby předat prožité zkušenosti. Chceme tvořit protiváhu obvyklým „rychlokvasným“ radám, které nabádají k okamžitému a snadnému zbohatnutí. Rozšiřovat postupně svoje těžiště hojnosti, bohatnout ve všech rovinách svého bytí, kdy náš pracovní život doplňuje osobní, je tím pravým způsobem, jak dosáhnout pravé prosperity.

Praxe je důležitá

Spousta školitelů nemá s podnikáním praktické zkušenosti, učí teorii, co by mohlo fungovat, kterou se někde naučili, nikoli praktické dovednosti ověřené reálným světem. Zaměření se na zvládnutí technologií je potřebné, ale nesmí zůstat pouze u něj. Pokud poznatky postrádají propojení s realitou, stanou se rychle přebytečným smetím.

Využijte vlastní talenty

Pseudoodborníci v saku a špičatých botách navíc tvrdí, že se máte stát obchodníkem, manažerem, byznysmenem. Ti všichni jsou skutečně potřeba, ale pokud nemáte tento způsob práce v krvi, nebyla by to ta nejlepší volba. Většina lidí, kteří úspěšně podnikají, obchodníky vůbec nejsou. Samozřejmě potřebujete mít základní obchodní znalosti i dovednosti, vědět, jak dělat marketing vašich produktů. Stylizace do role, která vám není vlastní, Vás bude stát hromadu sil. Budete z práce unavení, vyčerpaní, ztracení a chudí v celém životě.

Co je to bohatství a co pro vás znamená?

Materiální bohatství můžeme vidět ve čtyřech rovinách a každý máme jiné ambice a potřeby, které si toužíme naplnit.  

 • Nedostatek – Pohybujeme se na úrovni strachu. Prožíváme úzkost z budoucnosti, z lidí, situací. Žijeme ve stresu, i maličkosti nás vyvádějí z míry. Je těžké vybřednout ze svíravého pocitu beznaděje. Na plnění svých přání jsme rezignovali.
 • Základní – Máme zajištěné bezpečí, necítíme žádné akutní ohrožení.
 • Komfort – Náš život je pohodlný. Můžeme si koupit nejen, co potřebujeme, ale i „drobnosti“ navíc.
 • Luxus - Žijeme v luxusu. Dopřáváme si nadbytek, který nás těší ... ale, žijeme také v luxusu duchovním, emočním, mentálním, sociálním, kulturním ?

Supermarket moderního života nám může nabídnout všechny čtyři roviny a každá z nich obsahuje bezpočet variant jakým způsobem žít. Je velmi důležité, abychom si sami pro sebe ujasnili, jaké úrovně chceme svým podnikáním dosáhnout a co pro nás tou úrovní je.

 • Zapamatujte si pravidlo, že nejdřív je potřeba dát a pak teprve mohu dostat

Ve které úrovni se nacházíš? A ve které chceš být?

Uvědomte si, jak se cítíte ve své současné situaci. Co se podle vás skrývá pod pojmem bezpečí, za jakých okolností ho prožíváte. Komfort vnímáme každý naprosto odlišně. Pro někoho to může být život v malém pronajatém bytě a koupě nové košile dvakrát do roka, jiný se bude cítit komfortně v domě se zahradou, pokud svým dětem bude moci platit soukromé školy a minimálně dvakrát do roka si dopřeje dovolenou u moře… Luxus může mít rovněž milióny podob.

Úspěšnost není měřitelná pouze výší konta

Materiální, popřípadě ekonomické bezpečí, komfort, luxus jsou velmi zdatnými pomocníky na cestě ke skutečnému bohatství a prosperitě. Sami o sobě ale prosperitou a bohatstvím nejsou. Skutečné bohatství a prosperita se promítají do všech oblastí života.

Co představuje skutečnou hojnost?

Pokud bude výsledkem vašeho podnikání bezpečí, komfort nebo luxus a váš vnitřní život, vaše duše bude strádat, promarnili jste čas. Skutečná Prosperita je mnohem a mnohem víc než jen sejf plný peněz i když ten samozřejmě při nepříznivém povětří příjemně chrání záda.

Kam vede vaše životní cesta?

…po čase jsem začal cítit, že už staré podnikání pro mě postrádá smysl a vše jsem prodal. Začal jsem od nuly jako mentor. Postavil jsem vizi mužského kruhu, justlove, začal jsem dělat rozvojové projekty pro mladé lidi z dětských domovů, cestu pravého muže, vědomého lídra…  Dnes jsem znovu mentor, podnikatel v oblasti interpersonálního vzdělávání, osobního rozvoje, duchovního probuzení.

Žiju z toho, kdo skutečně jsem, žiji a podnikám pod plným vlivem mé vize…

Zdeněk Weber

Bohatství a prosperita jsou subjektivními stavy mysli a těla a na to, abychom jich dosáhli, potřebujeme mnohem širší vizi a záměr. Pochopení, co vše prožitek bezpečí, komfortu, luxusu vytváří je základním kamenem, který je třeba zahrnout to do své podnikatelské vize.

Znáte svoji vizi?

Před vykročením, je třeba dát sám sobě odpovědi, protože skrze ně může člověk napnout síly správným směrem. Osobní, upřímné odpovědi, jsou klíčem, šémem, kouzelnou formulí otevírající brány ke správné cestě.

Co je mojí vášní? Co dělám rád? A je může to co rád dělám, uspokojit potřeby? Vyřešit problémy, které lidé mají?

Jak tím, co rád dělám, mohu ostatním prospět, co lidé kolem mě potřebují?

Jak mohu jejich problém kreativně, hravě, neotřele a kvalitně vyřešit?

Jak mohu být placen za svoji hodnotu?

Na otázky neexistují obecné dokonalé odpovědi, jen originální, Vaše odpovědi. Není potřeba si dávat přehnané cíle. Nemusíme se všichni stát přes noc Supermany a v obepnutém oblečku zachraňovat svět. Vize opravny aut s prvotřídním servisem, který pomůže, dotáhne, poladí, vymění a precizně nastaví, může být velmi přínosnou pro široké okolí.

Krásná kavárna s originálními produkty a pozitivním servisem, vnese do života lidí světlo a záblesk smyslu života, dobrý pocit.

Každý může být léčitelem světa, ale každý jiným způsobem.

Dlouhodobá práce se záměrem vede k hojnosti

V našem Prvním kroku vás budeme provázet průběhem podnikání. Pokud bychom se pokoušeli podnikání zachytit v nějakém grafu, nepodaří se nám nakreslit rovnou linii. Pravděpodobně se bude jednat o nějaký typ sinusoidy. Chvíli nahoře, pak zas o chloupek níž. Je třeba se naučit výkyvy zvládat, nepropadat přemrštěné aktivitě ani nečinnosti.

Poznáš své stíny

Během tvého podnikání se budou objevovat stíny, jako jsou dluhy, hodně otravní zákazníci, nepříjemní obchodní partneři, ještě otravnější úřady, iluze, budeš cítit strachhněv. Zapomeň na to, že se dají odehnat či obelstít penězi nebo mocí. Na semináři vám předáme metody, jak se stíny pracovat. Jak je zvládnout a transformovat aby se z nich stali mocní učitelé a podporovatelé, ukazatelé směru, vychovatelé.

Nespokojenost je tvojí zbraní

Využij svou nespokojenost, protože to je právě ta síla, která tě může posunout na jinou úroveň. „Hnijící jakoby spokojenost” tě udržuje tam, kde jsi a radí ti, že to není potřeba, že není tak zle. Našeptává, že se vlastně nemáš tak špatně, ale ty sám opravdu cítíš, jak to je. Pokud si jen nevážíš toho, co máš, stačí změna postoje. Většinou je to ale naopak. Potřebujeme vykročit ze své “komfortní” zóny, ze svého iluzorního bezpečí, na které jsme zvyklí.

I úspěch dokáže srazit na kolena

Přijde chvíle, kdy se začne dařit. Vesmír nám dá ochutnat, jaké to může být. Jakmile v té době přestaneme na sobě, na svém byznysu, pracovat, zákonitě se propadneme do velké prohlubně. Lidé, kteří vydělají víc peněz, často usnou na vavřínech. A co víc! Ztratí pokoru, soucit, začnou si připadat lepší, hodnotnější, větší, nějakým způsobem jiní než  ostatní, kteří vyhlíží méně majetně. Bohužel právě tato cesta obvykle vede do naprosté izolace, aroganci. Možná to končí porschem v garáži, ale jinak celkovou chudobou.

Hlad nahraďme vděčností

Neočekávané velké peníze si lidé zase velmi snadno zadefinují jako minimum, a místo vděčnosti jsou zklamaní, že další měsíc nedokážou přinést stejně výnosné zakázky.

Obžerství je v jedním z častých projevů prázdnoty. Lidé se snaží místo následování své vize zacelovat svoji vnitřní pustoty novými, převratnými a ještě lepšími zážitky a předměty. Bolest z absence hlubšího smyslu dokážou přehlušit pouze krátkodobě..

Pravidla úspěšného podnikání

Mluvil o velmi prostých věcech – že je správné, když racek létá, že svoboda je pravou podstatou jeho bytí a že cokoliv, co stojí proti této svobodě, ať jde o rituál, pověru či jiné omezení, musí být odstraněno.

„Odstraněno,“ ozvalo se z davu, „i když je to zákon hejna?“

„Jediný skutečný zákon je ten, který vede ke svobodě,“ odpověděl Jonathan.

Bach,R.Johnathan Livingston Racek.Synergie Publishing SE, 1999, s.55.

Pojďte si s námi nastavit jasná pravidla PRVNÍHO KROKU

Pracuj, když nemusíš

Pravidlo platí pro práci na sobě i pro byznys. Funguje tak, jako když si chceš dostat holku do postele a fakt moc. V tom případě “to velké chtění” všechny ženy odežene. Když začnu dělat, teprve když musím, trvá (různě) dlouho, než se uvolním a mohou přijít výsledky.

Uč se od lidí, kteří mají pozitivní vztah k tomu co dělají. U mnoha lidí je celý vztah k práci prodchnut pocitem otravy, únavy, obtíží. Ne. Hledej způsoby, jak pracovat s radostí. Hrát si, inspirovat se. Vnášej do své činnosti, tvořivost a lehkost, uvolněnou mysl. Zarputilost a křečovitost tě vyčerpá.

Většina z nás je naučena, když stojí před výzvou, před problémem, že zapne ještě více svou vůli a ještě více svou mysl, ještě více času dá práci. To může být v některých případech užitečné ve většině, je to ale spíše na obtíž.

Když jsem začal pracovat pouze 4 dny v týdnu, vše mě začalo mnohem více bavit a naplňovat, jsem efektivnější a více zaměřený na to co je skutečně důležité. 3 dny věnuji převážně, rodině a dětem a domovu, takovému krásnému a prostému smyslu, vztahům.

Druh podnikání

Dovolte si uvidět, že máte hodnotu, takoví jací jste. Vzpomeňte si, čím jste chtěli být jako malý kluk či holka a pojďte to dělat. Nevěřím, že to nejde. Zrealizoval jsem několik “nemožných” scénářů…

Začínal jsem jako DJ, pracoval jako rozhlasový moderátor, automobilový závodník, založil jsem a řídil velmi úspěšnou reklamní agenturu …

…občas poskytuji konzultace v osobním rozvoji, ale mou hlavní činností je létání na leteckých dnech se svým akrobatickým dvouplošníkem a především s akrobatickou skupinou The Flying Bulls Aerobatics Team.

Zrealizovat seminář pro lidi, kteří se prostě chtějí mít dobře a plnit si své sny. V tom cítím své poslání stejně, jako když zprostředkovávám krásu létání lidem na leteckých dnech.

Jan Rudzinskyj

Nehledej činnost, která vydělává. Nalezni tu, která tě dělá šťastným, naplňuje tě. Peníze přijdou s tím. Že se tím nikdo neživí? No a? Jakub Vágner už jako malý kluk chtěl chytat ryby. Všichni mu říkali, že se tím peníze nevydělávají. Jaká je skutečnost? JDE TO!

To že “TU” činnost děláš rád, Ti pomůže překonat těžkosti začátku, či svízele možných stínů..

Vděčnost

(Kde bych byl bez mých kolegů/zaměstnanců a kde by byli oni beze mne?)

Prociť vlastní hodnotu. Moji dodavatelé jsou moji partneři a já je potřebuji stejně jako oni mne. Svým kolegům dej prostor. Možná budeš překvapen, jak jsou dobří, mají pozitivní výsledky, když jim nikdo nekouká pod ruce.

Čas a spěch

Nespěchej, nesnaž se vše „urvat“ najednou.

Nepodnikej, aby jednou bylo dobře, podnikej pro samu činnost, že ti dělá dobře. Potom zákonitě budeš přitažlivý pro ostatní i pro klienty. Začne se dařit “samo od sebe”. Pracuj bez námahy. Dýchej. Dělej si pauzičky a dýchej.

Čím víc spěcháš, tím pomaleji se blížíš k vysněné metě - to platí na 100%

Vize a detaily

Mít vizi je nezbytné. Zabývej se detaily, konstruktivně hledej mouchy, ale vnímej, zda kráčíš po své vytyčené cestě.

Už chápete?

 • Je vám jasné, proč je první krok tak důležitý?
 • Ještě pořád chcete přešlapovat na místě?
 • Vy jediní jste zodpovědní za svůj život, za naplnění svého poslání.
 • Chcete objevit svoji skutečnou prosperitu?
 • Do podnikání dát své opravdové, pravdivé já?
 • Chcete smysluplně využít svou nespokojenost a splnit si své sny?
 • Víte, jak předejít vyhoření pocházejícího z falešných iluzí, představ a programů?

Pro koho tento seminář není:

 • pro ty, jejichž cílem je pouze finanční zisk
 • pro ty, kteří nejsou ochotni se měnit
 • pro ty, kteří chtějí pouze brát a nejsou ochotni nic dát

a co Vám PRVNÍ KROK nepřinese:

 • prodejní ani marketingové techniky
 • praktické základy podnikání
 • účetnictví apod.

Připravili jsme pro vás speciální program, máte naši podporu. Povedeme vás, jak nejlépe dokážeme…